Osiguranje imovine pravnih osoba

Police osiguranja imovine prilagođene vašem poslovanju 

Sigurnost tvrtke i poslovanja ključni su elementi za rast i uspjeh svakog poduzetničkog pothvata, a odgovorno upravljanje imovinom podrazumijeva njezino osiguranje i zaštitu od svih rizika s kojima se možete susresti.
 
Odabir prave police osiguranja poduzetnička je odluka koja u obzir uzima potrebe vašeg poslovanja i nužnost zaštite vaše imovine koja je svakodnevno izložena rizicima. Smanjite smetnje u poslovanju i potencijalno značajne financijske gubitke uz police osiguranja prilagođene potrebama vašeg poslovnog modela i rizicima s kojima se susrećete tijekom poslovanja.
 
Provjerite mogućnosti osiguranja imovine od:
 
 • požara
 • elementarnih nepogoda
 • loma strojeva i ostalog
 

Osiguranje od svih rizika (All risks) – neka vaše poslovanje bude sigurno

 
Osiguranje od svih vrsta rizika, odnosno „All risks“ osiguranje, predstavlja jedno od najznačajnijih vrsta osiguranja koja pokriva štetu na imovini i štetu nastalu uslijed prekida poslovanja.
 
Ukoliko ste pravna osoba, gospodarski subjekt ili tvrtka koja ostvaruje veći godišnji opseg poslovanja te uz osiguranje imovine želite ugovoriti i pokriće za financijske gubitke u slučaju prekida rada vaše tvrtke tada je za vas idealno sveobuhvatno osiguranje koje jednom policom pokriva:
 
 • Osiguranje objekata, opreme, zaliha robe te osiguranje tvrtke od niza osiguranih opasnosti
 • Jednu policu osiguranja za više opasnosti
 • Na jednoj polici mogućnost ugovaranja i pokrića za financijske gubitke u slučaju prekida rada tvrtke
 

IMOVINA-IMENOVANE OPASNOSTI - neka vaše poslovanje bude osigurano od rizika koje vi odaberete

 
Kao mali ili srednje veliki pravni subjekt koji posjeduje ili u svrhu rada unajmljuje građevinske objekte, opremu i/ili zalihe svjesni ste rizika i opasnosti koje mogu imati utjecaj na vaše poslovanje. Ova polica osiguranja namijenjena je:
 
· Osiguranicima koji svoju imovinu ili poslovanje žele osigurati od:
 
 • ­ Požara i požarnih rizika
 • ­ Elementarnih nepogoda kao što su poplava, oluja, tuča, pritisak snijega, snježna lavina, potres i dr.
 • ­ Izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • ­ Provalna krađa i razbojstvo
 • ­ Lom stakla
 • ­ Prekid rada uslijed osiguranih opasnosti
· Osiguranicima koji žele od loma stroja osigurati sve ili pojedinačne strojeve, elektro uređaje, instalacije, aparate i elektroničku ili elektromehaničku opremu
 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA 

 

Osiguranje od javne odgovornosti

 
Obavljanje poslovnih aktivnosti nosi brojne rizike koji mogu prouzročiti neplanirane financijske izdatke. Kako biste bili odgovoran poduzetnik koji će sebe i svoje poslovanje zaštititi od nepredviđenih troškova prouzročenih štetama u slučajevima smrti, ozlijede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tada je ovo idealno osiguranje za vas. Osiguranjem od javne odgovornosti pokrivate štetu nastalu nakon štetnog događaja koji je proizašao iz odgovornosti vaše tvrtke, te osiguravate vaše poslovanje u slučaju potraživanja odštete od treće strane.
 
Proizvod je namijenjen pravnim osobama koje posjeduju:
 • Nekretnine u svom vlasništvu ili najmu
 • Zaposlene radnike
 • Proizvode proizvod i/ili ga stavljaju na tržište
 • Radne strojeve
 • Na skrbi/čuvanju pokretnine u vlasništvu trećih osoba
 • Parkirališta ili garaže
 • Obavljaju djelatnost kojom mogu prouzročiti štetu na stvarima ili osobama onečišćenjem okoliša
 

 

OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA 

 
Nezgode su česta pojava na poslu, na putu ili kod kuće. Ne možemo ih predvidjeti, ali srećom možemo ublažiti njihove posljedice i financijsku štetu koja često slijedi.
 
Odgovoran poslodavac svjestan je vrijednosti svojih zaposlenika i uvijek vodi brigu o njima u radnom okruženju ili izvan njega. Pružite sigurnost svojim zaposlenicima 24 sata dnevno od posljedica nesretnog slučaja, koje imaju za posljedicu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, kao i smrt uslijed bolesti, troškove liječenja, te dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedicu nesretnog slučaja.
 
Osiguranje od posljedica nezgode vrijedi tijekom cijeloga dana (24 sata), a moguće ga je ugovoriti kao individualno osiguranje samo za jednog zaposlenika ili kolektivno osiguranje koje će obuhvatiti više ili sve zaposlenike.
 
Neka vaši zaposlenici osjete sigurnost i u slobodno vrijeme s obzirom da ovo osiguranje možete ugovoriti i za osobe koje se amaterski bave jednim od rizičnih sportova kao što su: base jumping, bungee jumping, borilački sportovi, alpinizam, speleologija ili jahanje.
  Ispišite stranicu