Kasko osiguranje motornih vozila

Kasko osiguranje motornih vozila


Čak i dok niste za volanom, vašem motornom vozilu i dalje se mogu dogoditi neplanirane i skupocjene štete. Bez obzira na to je li riječ o šteti na vašem automobilu zbog prometne nezgode, ili vam je neodgovornost drugih uzrokovala probleme dok uopće niste u svojem vozilu, osigurajte svoj financijski mir ugovaranjem KASKO osiguranja.

Osigurajte se od rizika za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu neovisno o tomu tko je odgovoran za nastanak štete na vašem vozilu. Ovisno o vašim potrebama i preferencijama, moguće je ugovoriti Osnovno ili Djelomično KASKO osiguranje.

Osnovno KASKO osiguranje pokriva široku lepezu mogućih šteta, a ostvariti ga je moguće i u slučajevima kada se likvidacija odštetnog zahtjeva produžuje. Recimo, ako se ne možete dogovoriti o okolnostima koje su dovele do nesreće s drugom stranom, ako je krivac osiguran kod druge osiguravajuće kuće, ako suprotno vozilo nije osigurano itd.

 

POKRIĆE OSNOVNOG KASKO OSIGURANJA

Prometne nezgode, pad ili udar predmeta u vozilo, požar, iznenadni vanjsko toplinsko ili kemijsko djelovanje, prirodne nesreće (potres, grom, tuča, oluja, poplava, bujica, visoka voda, snježna lavina), eksplozije (osim onih nuklearnih), pad letjelice, štete nastale od demonstracija i manifestacija, zlonamjerne i objesne radnje trećih osoba, oštećenja tapeciranih dijelova vozila kod pružanja prve pomoći, namjerno oštećenje osiguranih stvari zbog sprečavanja nastanka još veće štete

 

Djelomično kasko osiguranje ugovora se uz nižu premiju nego osnovno KASKO osiguranje i pokriva dio rizika iz osnovnog KASKO osiguranja.

 

Koje su kombinacije djelomičnog KASKO osiguranja?

 • Pokriće štete u slučaju požara, groma, tuče, oluje, snježne lavine, eksplozije, pada letjelice te manifestacija i demonstracija
 • Pokriće štete loma i napuknuća standardno ugrađenih stakala na motornim vozilima te štete na vozilu koja nastane neposrednim dodirom divljači ili domaćih životinja
 • Osiguranje ugrađenih stakala osim stakala svjetlećih tijela i ogledala
 • Pokriće troškova vuče od mjesta boravka te troškova prijevoza vozača i putnika
 • Pokriće troškova oštećenja osobnog automobila prilikom parkiranja nastale od nepoznatog počinitelja, ili krovnih snježnih lavina ili ledenih tvorevina koje padaju s krova zgrada
 • Pokriće troškova najma osobnog vozila ako je vozilo vlasnika nestalo, oštećeno ili uništeno iz bilo kojeg od rizika obuhvaćenog osnovnim kasko osiguranjem (uvjet je ugovoreno osnovno kasko osiguranje)
 • Pokriće troškova loma, oštećenja ili krađe standardnog ugrađenih svijetlećih tijela i ogledala na motornom vozilu
 • Pokriće štete nastale zbog posljedica obične provalne krađe i razbojstva ili protupravnog otuđenja vozila te troškove promjene brave u slučaju krađe ili gubitka automobilskih ključeva (uvjet je ugovoreno osnovno kasko osiguranje)
 • Pokriće štete nastale zbog posljedica obične provalne krađe i razbojstva ili protupravnog otuđenja vozila te troškove promjene brave u slučaju krađe ili gubitka automobilskih ključeva (uvjet je ugovoreno osnovno kasko osiguranje)
 • Pokriće troškopomoći na cesti, spašavanja, vuče ili prijevoza oštećenog ili pokvarenog osobnog vozila
 • Sudar
 

Prijava štete

Ispišite stranicu