GO HEALTH dopunsko zdravstveno osiguranje po mjeri

Zdravi i bez brige


Zdravlje je često jedna od stvari koje većina ljudi uzima zdravo za gotovo. No jednom kada nastupe zdravstveni problemi i kada se suočimo s njihovim rješavanjem i borbom za zdravlje, shvatimo koliko je ono važno i koliko smo sretni samim time što smo zdravi. Problemi sa zdravljem često podrazumijevaju mnogobrojne odlaske liječniku, pretrage, zamorna čekanja, a nerijetko i visoke troškove liječenja, lijekova, rehabilitacija…

Gruopama osiguranje nudi vam sigurnost od nepredvidivih troškova koje mogu izazvati svakodnevne životne okolnosti. Već od 6,60 € mjesečno osigurajte si miran san.

Za vas smo napravili programe s pokrićima sudjelovanja u punom iznosu bez ograničenja uz mogućnost ugovaranja doplate za lijekove s doplatne liste lijekova tzv. B liste. Na dopunskoj listi lijekova nalazi se više od 850 različitih lijekova.

Ako ste poslodavac i tražite sigurnost za svoje zaposlenike, nudimo vam ugovaranje grupne police za sve zaposlenike, po pokrićima koje kreiramo prema vašim željama. Prilagođavamo se vašem budžetu, a vi kao poslodavac poklanjate dodatni benefit svojim zaposlenicima. Svakom poslodavcu pristupamo individualno i nalazimo optimalna rješenja.
 

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje


Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva troškove sudjelovanja za usluge koje se obavljaju preko obveznog zdravstvenog osiguranja. Tu spadaju sudjelovanja za posjet liječniku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sudjelovanja za usluge specijalističkih pregleda, specijalističke dijagnostike, bolnička liječenja, izdavanja ortopedskih pomagala te sudjelovanja po receptu u ljekarni i doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova.

S dopunskim zdravstvenim osiguranjem imate sigurnu podršku i resurse koji vam trebaju kako bi održali svoje zdravlje na vrhunskoj razini.


Zašto ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje


Groupama GO Health dopunsko zdravstveno osiguranje jamči vam:
 • Zaštitu od nenadanih troškova - Pokriva sve troškove usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • Paket osiguranja možete pronaći već od 6, 60 € mjesečno
 • Može se ugovoriti kao individualno i kolektivno osiguranje
 • Ugovoreno trajanje može biti godišnje, višegodišnje ili do otkaza
 • U sklopu paketa dopunskog zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti osnovno pokriće GO HEALTH A - osnovno dopunsko zdravstveno osiguranje
Dopunska pokrića:

GO HEALTH A+B300 - pokriće nadoplatne liste lijekova, takozvane B liste lijekova s limitom do 300 € godišnje za individualna osiguranja, odnosno NO LIMIT za kolektivna osiguranja.
 

Što je pokriveno dopunskim zdravstvenim osiguranjem


Dopunsko zdravstveno osiguranje GO HEALTH garantira vam sigurnost i potpuno pokriće sudjelovanja za:
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije;
 • specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
 • ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
 • liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, ZOZO-u i općem aktu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO), ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno
 • troškove bolničke zdravstvene zaštite
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
 • zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine
 • izdavanje lijeka po receptu
Ukoliko je osiguranik ugovorio pokriće doplatne liste lijekova:
 • Pokriće doplate za lijekove s doplatne liste lijekova do 300,00 € godišnje


Tko može ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje i što utječe na cijenu?


Korisnik police dopunskog zdravstvenog osiguranja može postati osoba koja ima osnovno zdravstveno osiguranje, pristupne dobi od 18 do 75 godina starosti. Pristupna dob osiguranika računa se ( poslovna godina - godina rođenja).

Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se za svaku osigurateljnu godinu, a ovisi o:
 • opsegu osigurateljnog pokrića
 • pristupnoj dobi
 • načinu plaćanja premije
Kako ostvariti povrat troškova


U slučajevima povrata troškova osiguraniku, zahtjev se podnosi:
 • Putem mobilne aplikacije, na način da osiguranik uslika račun te isti s svojim podacima o tekućem računu automatski dostavlja na e-mail osiguratelja
 • Putem web stranice osiguratelja (www.groupama.hr) uz popunjavanje zahtjeva i skeniranje računa
 • U najbližoj poslovnici OTP banke
 • Pisanim putem na adresu: Groupama osiguranje d.d., Podružnica Hrvatska, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.
Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na internet stranici www.groupama.hr

Po primitku dokumentacije za prijavu, Osiguratelj je dužan isplatiti osigurani iznos određen ugovorom u roku od 14 dana od obavijesti o nastanku osiguranog slučaja.


Želite se dodatno informirati?


Povežite se s našim stručnjacima za osiguranja te kroz individualni pristup pronađite najbolji osiguravajući model za vas.

GO HEALTH ugovorite pozivom na broj telefona 0800 2446, odnosno putem e-maila: info@groupama.hr


  Ispišite stranicu