Osnovne informacije

 • Pristupna dob osiguranika od 18 do 65 godina
 • Maksimalna starost pri isteku police 73 godine
 • Rok ugovaranja do 35 godina
 • Plaćanje premije mjesečno
 • Pokriće do 250.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Linearno padajuća vrijednost osigurane svote
 • Početak pokrića počinje na dan sklapanja police kada je pristupnica potpisana, pod uvjetom da je premija uplaćena  


Što je to polica riziko osiguranja života s linearno opadajućom svotom?

Linearno opadajuća svota osiguranja znači da se visina osiguranog iznosa linarno tj. ravnomjerno mjesečno smanjuje do datuma isteka pokrića. 

Vi birate osigurani iznos, a  ukoliko dođe do smrtnog slučaja, Groupama osiguranje će u skladu s ugovorenim pokrićem banci uplatiti trenutni iznos osigurane svote, a eventualnu razliku će obitelj otplatiti u dogovoru sa bankom. Razlika koju banci nadoknađuju nasljednici ovisi o odabranoj visini pokrića prilikom sklapanja same police. 

O uvjetima i ponudi informirajte se u Poslovnicama OTP banke!  

Zašto odabrati policu osiguranja života uz stambeni kredit?
 • Sigurnost vas i vaše obitelji svakog dana trajanja kredita
 • Jednostavnost ugovaranja uz višekratno plaćanje premije
 • Dostupnost visokih iznosa pokrića
 • Uvjeti pokrića usklađeni su s uvjetima potrebnim za odobrenje kredita kako bi kredit bio isplaćen u kratkim rokovima, prema ponudi banke. 
Ispišite stranicu