Prijava štete


Kako bismo vam pružili najbolju moguću obradu zahtjeva, važno je prijaviti nastanak osiguranog slučaja što je moguće prije. 
 
U slučaju nastanka osiguranog slučaja (uključujući štetu, doživljenje i otkup police), Vaš zahtjev možete podnijeti na sljedeći način: 
  • E-poštom na adresu: stete@groupama.hr
  • U najbližoj poslovnici banke u kojoj je ugovoreno osiguranje 
  • Pisanim putem na adresu: Groupama osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvatska  

Za sve informacije o prijavi štete, možete se obratiti i putem telefona na brojeve:

0800 2446 Ispišite stranicu