HANFA - Poziv na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

05.01.2022.

Financijska pismenost je veoma važna za budućnost ali i sadašnjost našeg društva. Iz tog razloga svaki napor u širenju financijskih znanja zaslužuje pozornost i potporu.

Financijska pismenost je veoma važna za budućnost ali i sadašnjost našeg društva. Iz tog razloga svaki napor u širenju financijskih znanja zaslužuje pozornost i potporu.

Poziv na suradnju se odnosi na: - održavanje edukacija o temama iz nadležnosti Hanfe s naglaskom na financijsku pismenost općenito; - aktivnosti Hanfe u vezi s funkcioniranjem financijskih tržišta i upoznavanjem s rizicima na tržištima; - mogućnost suradnje pri izradi edukativnih materijala i drugo. Više na stranicama Hanfa-e Ispišite stranicu