HANFA - Poziv na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

HANFA - Poziv na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

Financijska pismenost je veoma važna za budućnost ali i sadašnjost našeg društva. Iz tog razloga svaki napor u širenju financijskih znanja zaslužuje pozornost i potporu.

 

Poziv na suradnju se odnosi na:

- održavanje edukacija o temama iz nadležnosti Hanfe s naglaskom na financijsku pismenost općenito;

- aktivnosti Hanfe u vezi s funkcioniranjem financijskih tržišta i upoznavanjem s rizicima na tržištima;

- mogućnost suradnje pri izradi edukativnih materijala i drugo.

Više na stranicama Hanfa-e Ispišite stranicu