Opći podaci

Naziv tvrtke Groupama osiguranje d.d.

Adresa Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb

Matični broj subjekta 080690419

OIB 98164456048

Temeljni kapital 40.900.000,00 HRK uplaćen u cijelosti; izdano 409.000 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK 

Poslovni račun OTP banka, IBAN: HR2024070001100009569, SWIFT: OTPVHR2X

Račun za životna osiguranja OTP banka, IBAN: HR7324070001300000402, SWIFT: OTPVHR2X

Ispišite stranicu