Novi IBAN za uplatu premije

Novi IBAN za uplatu premije
Slijedom usklađivanja broja računa za plaćanje premije, jedinstveni broj računa OTP Osiguranja za uplatu premije je IBAN: HR7324070001300000402.

Ukoliko uplatu premije vršite putem trajnog naloga u OTP banci, izmjena računa za plaćanje obaviti će se automatski.

Ukoliko sami vršite uplatu premije sa računa druge banke molimo vas provjerite da li je račun na koji plaćate premiju istovjetan gore navedenom računu OTP osiguranja, te uskladite vaše uplate, na način da izmijenite broj računa kako bi uplaćena sredstva na ime premije bila ispravno knjižena. Ispišite stranicu