Utjecaj inflacije na poslovanje osiguravajućih društava

17.01.2023. Naša kolegica Jelena Tutavac, risk manager provela nas je kroz najvažnije aspekte utjecaja inflacije u osiguravajućim društvima.
Trenutno se stanje i pojava inflacije odrazila na sve životne i poslovne aspekte, pa tako i na osiguravajuća društva. Postoje mnogi mogući scenariji koji nas čekaju u budućnosti, a kakav je bio dosadašnji utjecaj inflacije na poslovanje osiguravajućih društava, te koje sve korake poduzima Groupama osiguranje pojasnila je naša risk managerica Jelena Tutavac. Više na https://www.zagreb.info/potrosacki-kutak/utjecaj-inflacije-na-osiguranje/480658/ Ispišite stranicu