Dodatne informacije

INFORMACIJE O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U GROUPAMA OSIGURANJU D.D. 
 

Groupama osiguranje d.d. u svom poslovanju posvećuje posebnu pažnju poštivanju svih primjenjivih propisa i poslovnih standarda te je u interesu Groupama osiguranja d.d. da se eventualne nepravilnosti u poslovanju otkriju, isprave i uklone.

Groupama osiguranje d.d. (u nastavku: Društvo) je u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti usvojilo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe koji uređuje prijavljivanje nepravilnosti, unutarnji postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, vođenje evidencije o prijavama, obveze pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti. U nastavku su informacije za podnošenje prijave nepravilnosti.


Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti?

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti Društvu. Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a koji su povezani s obavljanjem poslova Društva. Takve nepravilnosti su npr. nezakonita plaćanja, lažiranje financijskih izvještaja i sl.


Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba koja je o nepravilnosti saznala u svom radnom okruženju. Radno okruženje uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnosti Društva.


Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti pisanim putem: putem elektroničke pošte na adresu prijava.nepravilnosti@groupama.hr, poštom na adresu Groupama osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb ili usmeno na zapisnik kod Povjerljive osobe Društva. Ukoliko se prijava podnosi poštom, preporučuje sa da se pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom: “Za Povjerljivu osoba za prijavljivanje nepravilnosti – ne otvarati“


Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime, adresa za primanje pismena i/ili adresa elektroničke pošte), podatke o prijavljenom tijelu ili osobi, opis nepravilnosti i datum podnošenja prijave.

Prije ispunjavanja prijave nepravilnosti, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka – prijavitelji nepravilnosti.

Informacije o obradi podataka - prijava nepravilnosti
Obrazac Prijava nepravilnosti


Koje informacije podnositelj prijave mora dobiti od povjerljive osobe?

Povjerljiva osoba mora potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka.

Povjerljiva osoba mora dostaviti povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave.

 

Dodatne informacije o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti možete pronaći u dokumentu:

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Ispišite stranicu