Dokumentacija za izmjene po policama

Ako za vrijeme trajanja police imate potrebu napraviti neku promjenu, popunite sljedeći obrazac: 

 
Ako želite raskid police osiguranja potrebno je popuniti obrazac: 

Popunjeni obrazac pošaljite e-poštom na adresu: info@groupama.hr
 

 

Ispišite stranicu