Pohvale i pritužbe

Za Groupama osiguranje d.d.


U slučaju nezadovoljstva pružanjem usluge osiguranja odnosno izvršenjem obveze iz ugovora o osiguranju poziva se osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju da podnese pritužbu na jedan od navedenih načina: 
  • Pisanim putem na adresu:
Groupama osiguranje d.d.
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
Hrvatska

Pritužba treba sadržavati:
  1. Ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  2. Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
  3. Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  4. Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
  5. Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Odgovor na pritužbu Groupama osiguranje d.d. dostavit će podnositelju u pisanom obliku bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana primitka pritužbe. U slučaju kada se odgovor ne može dati unutar roka, Groupama osiguranje d.d. će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga Društva vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.  Ispišite stranicu