GO LIFE životno osiguranje

GO LIFE osiguranje za financijski mir otplate kredita

 

Ugovaranje kredita je velik životni korak, bez obzira na njegovu vrstu. Osjećaj nelagode zbog straha da nam se nešto može dogoditi tijekom otplate je prirodan jer za naše najmilije želimo financijsku sigurnost.

Za financijski mir cijele obitelji te nas samih, ugovorite policu GO LIFE životnog osiguranja koje pomaže nasljednicima pri otplati kredita u slučaju smrti korisnika, kao i u slučajevima životnih okolnosti koje nas mogu zadesiti. GO LIFE osiguranje je idealan proizvod za osobe koji podižu gotovinski, stambeni ili hipotekarni kredit, pri čemu žele biti financijski sigurniji tijekom otplate.

Radi se o grupnom osiguranju života u kojemu Osiguranik pristupa potpisivanjem pristupnice te se kao ugovaratelj osiguranja navodi OTP banka d.d.
 

Što pokriva polica GO LIFE osiguranja?

 

  • Smrt uslijed bilo kojeg uzroka

  • Trajna potpuna nesposobnost za rad uslijed posljedica nesretnog slučaja

  • Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)

  • Nezaposlenost

 

Koje vrste polica mogu ugovoriti?

Sukladno vašim potrebama, moguće je ugovoriti različite pakete prema ponudi niže. Ponuda se razlikuje ovisno je li riječ o podizanju stambenog ili hipotekarnog kredita, kao i je li riječ o gotovinskom kreditu.
 

POKRIĆA POLICA VEZANIH UZ STAMBENE ILI HIPOTEKARNE KREDITE

Pokrića Osnovni paket za zaposlenike Prošireni paket za zaposlenike Paket za poduzetnike Paket za umirovljenike Dopunski paket
Smrt uslijed bilo kojeg uzroka
Trajna potpuna nesposobnost za rad uslijed nesretnog slučaja      
Bolovanje      
Nezaposlenost      

POKRIĆA POLICA VEZANIH UZ GOTOVINSKE KREDITE

Pokrića Prošireni paket za zaposlenike Paket za poduzetnike Paket za umirovljenike Dopunski paket
Smrt uslijed bilo kojeg uzroka
Trajna potpuna nesposobnost za rad uslijed nesretnog slučaja    
Bolovanje    
Nezaposlenost      
 

Kako funkcionira plaćanje premije?


Premija se plaća mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Visina premije ovisi o odabranom paketu pokrića. Minimalni iznos premije je 10.00 € bez gornje maksimalne granice, a prilikom pristupanja plaća se prvi obrok.

 

Kako se isplaćuje pokriće osiguranja?

 

  • U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja uslijed bilo kojeg uzroka, korisniku se isplaćuje osigurani iznos koji je primjenjiv na datum smrti osiguranika (uz maksimalni limit osigurateljne obveze do 250.000,00 €).
  • U slučaju nesretnog slučaja osiguranika tijekom trajanja osiguranja, čija je posljedica trajna potpuna nesposobnost za rad, korisniku se isplaćuje osigurani iznos koji je primjenjiv na dan kada se to utvrdi HZMO (uz maksimalan limit osigurateljne obveze do 250.000,00 €).

  • U slučaju bolesti ili nezgode osigurane osobe tijekom trajanja osiguranja, čija je posljedica privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje), korisniku se isplaćuje osigurani iznos u visini šest mjesečnih osiguranih iznosa utvrđenih na Pristupnici za jedan osigurani slučaj, s time da osiguranje pokriva najviše četiri osigurana slučaja privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja) za cijelo osigurateljno razdoblje.

  • U slučaju nezaposlenosti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osiguran iznos u visini šest mjesečnih osiguranih iznosa utvrđenih na Pristupnici za jedan osigurani slučaj, s time da osiguranje pokriva najviše četiri osigurana slučaja nezaposlenosti za cijelo osigurateljno razdoblje.

Ispišite stranicu