PROTECTOR

Brinete o nepredvidivim događajima? PROTECTOR osiguranje vaš je financijski zaštitnik u slučaju smrti i posljedica nezgode. 
 

Riziko osiguranje života uz dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja već od 6,50 EUR mjesečno

 

Brinete o nepredvidivim događajima? PROTECTOR osiguranje vaš je financijski zaštitnik u slučaju smrti i posljedica nesretnog slučaja.

Kad sve ide po planu nitko ne razmišlja o smrti ili nezgodama, no one se ipak događaju, bez obzira na godine i oprez. PROTECTOR osiguranje života uz dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja pruža više različitih mogućnosti zaštite. Ugovaranjem police PROTECTOR osiguranja sebi i svojoj obitelji možete ublažili financijske posljedice kod neželjenih životnih okolnosti te osigurati dodatnu financijsku zaštitu. 
 

Zašto ugovoriti PROTECTOR osiguranje?

 • Financijska zaštita u slučaju smrti uslijed bolesti ili nesretnog slučaja
 • Pristupačna cijena već od 6,50 EUR mjesečno 
 • Veliki izbor pokrića i osiguranih iznosa 
 • Mjesečno plaćanje premije 
 • Brza isplata osiguranog iznosa 


Što pokriva PROTECTOR riziko osiguranje?

 • Osiguranje života usljed bolesti ili nesretnog slučaja
 • Osiguranje u slučaju potpune trajne invalidnosti usljed nesretnog slučaja
 • Lom kosti usljed nesretnog slučaja
 • Dnevnu naknadu za bolničko lječenje od posljedica nesretnog slučaja. 


PROTECTOR osiguranje cjenovni modeli prema pokriću  

 
  Premija Osigurana svota u EUR
Model  EUR/mjesečno Smrt*   Smrt nesretni slučaj* Lom kosti** Potpuni trajni
invaliditet**
Boravak u bolnici 
zbog liječenja
(dan)**
Protector B2+ 22,16  6.636,14  46.452,98 1.327,23     53.089,12 53,09
Protector 2+ 12,34  6.636,14  46.452,98 1.327,23     53.089,12 -
Protector 2 10,62  6.636,14  46.452,98 1.327,23           - -
Protector B+ 12,34  6.636,14  19.908,42    663,61      26.544,56 26,54
Protector + 7,43  6.636,14  19.908,42    663,61      26.544,56 -
Protector 6,50  6.636,14  19.908,42    663,61            - -


*U slučaju smrti uslijed nesretnog slučaja isplaćuje se osigurani iznos za smrt zbrojen s iznosom za smrt uslijed nesretnog slučaja
​Protuvrijednost EUR u kunama se obračunava prema fiksonom tečaju 
1 EUR = 7,53450 HRK  na dane koji su u polici određeni kao datumi dospijeća premije ili dijela premije do dana 31.12.2022., od dana 01.01.2023. godine u EUR. Odredbe iz ove točke o plaćanju premije u kunama prema fiksnom tečaju primjenjuju se na ugovore o osiguranju ugovorene do 31.12.2022..

Uslučaju smrti uslijed bolesti u prvih 12 mjeseci trajanja osiguranja, osigurani iznos će biti jednak zbroju svih do tog trenutka plaćenih premija od početka osiguranja. 

**Naknada se odnose na rizike koji su poslijedica nesretnog slučaja, a bolničko liječenje se isplaćuje najviše do 365 dana bilo za jedan ili više osiguranih slučaja.
 

 

Kako ugovoriti policu? 


Policu možete ugovoriti u svim poslovnicama OTP banke 


Pristupna dob:  


18 do 65 godina 


Trajanje osiguranja?  

 

 • Do nastupa osiguranog slučaja, izuzev naknade za boravak u bolnici i za lom kostiju
 • Do navršene 75. godine života osiguranika
 • Do datuma raskida ugovora na zahtjev klijenta  


Želite li se dodatno informirati? 


Dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama potražite:  

 • slanjem e-maila na adresu info@groupama.hr  
 • putem Kontakt centra Groupama osiguranja pozivom na broj telefona 0800 2446
 • u svim poslovnicama OTP banke
Ispišite stranicu